Stoepkrijten verboden in gemeente de Fryske Marren


30-05-2017 JOURE – In artikel 2.42 van de APV van de gemeente De Fryske Marren staat dat het niet is toegestaan voor kinderen om te stoepkrijten. D66 heeft hier vragen over gesteld en kwam tot de ontdekking dat dit niet bekend was bij het college. D66 is van mening dat het voorkomen en of beboeten van stoepkrijten niet de bedoeling kan zijn van een APV.

Daarom komt D66 in de raadsvergadering van woensdag 31 mei met een motie en  ook andere  politieke partijen zijn gevraagd dit mee in te dienen. In deze motie verzoeken wij het college om stoepkrijten ten behoeve van sport en spel mogelijk te maken. Zodat de kinderen in onze gemeente weer vrij kunnen stoepkrijten.