Stikstofbrief van kabinet is leidend

15-10-2019 JOURE – De stikstofbrief die de regering op vrijdag 4 oktober heeft gestuurd, is leidend. De provincies hebben daarna beleidsregels opgesteld, maar waar die afwijken van de brief van het kabinet, is dat niet geldig. Dat zei minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) donderdag 10 oktober in de Tweede Kamer. In de brief van 4 oktober wordt gesteld dat de latente ruimte tussen vergunning en stalcapaciteit vervalt. Er wordt uitgegaan van de gerealiseerde stalcapaciteit. Wanneer de vergunning meer dieren toelaat dan de stalcapaciteit, vervalt de ruimte die dan nog voor uitbreiding over is.

In de beleidsregel die de provincies hebben opgesteld wordt niet gekeken naar de stalcapaciteit van een bedrijf, maar naar het aantal dieren dat werkelijk aanwezig was op 8 oktober. Voor bedrijven die, bijvoorbeeld vanwege de fosfaatproblematiek hun stal nog niet vol hebben, vervalt de ruimte om nog uit te breiden die in de Natuurbeschermingswetvergunning van het bedrijf nog aanwezig was. Dat was niet afgesproken met de provincies, stelt Schouten, en dat gebeurt dus ook niet. “We gaan van de stallen die er nu staan geen ruimte afnemen in de vergunning.”

Ook bij het extern salderen zitten er verschillen tussen de kabinetsbrief en de provinciale beleidsregels. Schouten wil het extern salderen voor landbouwbedrijven – of meer precies, het deel dat op stallen zit – nu nog niet toelaten, omdat een aantal zaken daarbij nog niet goed geregeld is.