Stikstofaanpak kan beter door slimmere keuzes volgens LTO

04-04-2022 JOURE – LTO Nederland vindt dat in de hoofdlijnenbrief voor de stikstofaanpak van minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof belangrijke stappen worden gezet, maar dat de echte oplossingen voor de problematiek nog niet zijn gevonden. Het perspectief voor de landbouw blijft ongewis, er komt te weinig economische ontwikkelruimte vrij en PAS-melders zijn nog altijd niet gelegaliseerd. Ook twijfelt LTO of de natuur daadwerkelijk wordt geholpen, met de gekozen aanpak.

LTO vindt het een goede zaak dat het kabinet boeren die vrijwillig stoppen een aantrekkelijke regeling wil bieden. Essentieel is daarbij dat zo’n regeling voldoende flexibel én fiscaal goed moet zijn geregeld. Voor het bredere toekomstperspectief moet de grond van de vrijwillige stoppers beschikbaar komen voor de blijvers. Om boeren, platteland en natuur echt vooruit te helpen is echter meer nodig.

LTO roept de overheid op meer te investeren in innovatie voor stikstofreducerende maatregelen. Elke euro die daarin wordt geïnvesteerd levert een veelvoud op van wat met opkoop en sanering wordt bereikt. Opschaling van veelbelovende innovaties strandt nu nog vaak vanwege juridische onzekerheid. Boeren vragen van de overheid vertrouwen en wetenschappelijke borging.

Cruciaal bij de uitwerking is voor LTO ook dat de vrijgekomen stikstofruimte wordt ingezet om de PAS-melders aan een vergunning binnen de Wet natuurbescherming te helpen.