Stijging aantal vergunde nieuwbouwwoningen


22-02-2018 JOURE – Voor bijna 70 duizend nieuw te bouwen woningen werd in 2017 een vergunning afgegeven. Dat is 30 procent meer dan in 2016 toen er nog bijna 54 duizend woningen werden vergund. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen komt steeds meer in de buurt van het aantal vóór de crisis. Tussen 2000 en 2008 werd jaarlijks gemiddeld voor zo’n 80 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning verleend.

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een vroege indicator voor wat er in de nabije toekomst aan woningen gebouwd zal worden. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is circa twee jaar. Vorige maand meldde het CBS al dat er in 2017 ruim 62 duizend nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad zijn toegevoegd.

Vergunde bouwsom ruim 16,9 miljard euro
De totale bouwkosten van afgegeven vergunningen voor de bouw en verbouw van woningen en bedrijfsgebouwen stegen in 2017 met 26 procent. De vergunde bouwkosten bedroegen ruim 16,9 miljard euro, het hoogste bedrag van de laatste zes jaar.

De bouwkosten voor de bouw en verbouw van woningen bedroeg ruim 11 miljard euro, 34 procent meer dan in 2016. Voor bedrijfsgebouwen stegen de bouwkosten met 12 procent tot bijna 5,8 miljard euro. De bouwkosten van de afgegeven vergunningen voor de bouw en verbouw van woningen stegen de afgelopen jaren veel harder dan de bouwkosten van vergunningen voor bedrijfspanden. Bij bedrijfsgebouwen gaat het onder andere om bedrijfshallen, agrarische gebouwen, kantoren en scholen.

De bouwkosten in een afgegeven vergunning betreffen een schatting van de waarde van de materiaal- en arbeidskosten van de bouwopdracht. In deze telling van de bouwkosten zijn alleen verleende bouwvergunningen van 50 duizend euro of hoger meegenomen.