Stichting Versterking Weidevogelgebieden opgericht

02-07-2019 JOURE – BoerenNatuur, Vogelbescherming Nederland en zuivelconcern FrieslandCampina hebben gezamenlijk de onafhankelijke stichting Versterking Weidevogel gebieden opgericht. Via de stichting voor versterking van weidevogel gebieden is het mogelijk om fondsen te werven, partijen met elkaar te verbinden en gebiedsbeheerders en boeren te ondersteunen die net wat meer willen doen voor de weidevogels. Gebiedsbeheerders en boeren kunnen plannen indienen voor concrete maatregelen die bijdragen aan de bescherming van weidevogels.

Om verschillende redenen staat de weidevogelstand onder druk. De maatschappij en de melkveehouderij raken daar meer van doordrongen. Gezamenlijk beheren de Nederlandse melkveehouders 40% van het Nederlandse landschap en hebben daarmee invloed op de biodiversiteit. Met fondsen van de stichting kunnen concrete plannen van gebiedsbeheerders en boeren voor weidevogelbeheer tot uitvoer worden gebracht. Het gaat daarbij om ondersteuning bij investeringen in maatregelen of beheer, zoals de aanschaf van waterpompen of materiaal voor predatiebeheer.

Iedereen die weidevogels een warm hart toedraagt, kan bijdragen aan het fonds. Het stichtingsbestuur beoordeelt het plan, waarna de uitvoerders gezamenlijk aan de slag kunnen en het resultaat gezamenlijk uitdragen. In de loop van de zomer van 2019 volgt meer informatie over de voorwaarden en hoe plannen ingediend kunnen worden bij de stichting.