Stichting Nannewiid kiest voor bedrijf uit Heerenveen

01-02-2020 OUDEHASKE – Stichting Nannewiid en omgeving heeft na een competitie tussen drie regionale bureaus gekozen voor Witteveen en Bos uit Heerenveen. Gevraagd werd naar een eerst opzet voor een integraal gebiedsplan voor de ontwikkelen van natuur- en recreatiewaarden van het Nannewiid en omgeving. 

Belangrijk onderdeel van het Witteveen en Bos plan is het organiseren van een aantal “werksessies en ateliers”. Door middel van gesprekken met vele belanghebbenden, organisaties en inwoners, worden in de komende periode de wensen en ideeën van eenieder opgehaald. Daarnaast liet Witteveen en Bos zien veel inhoudelijke kennis van het gebied te hebben. Stichting Nannewiid heeft voor deze fase een bijdrage gekregen van de gemeente de Fryske Marren en de provincie Fryslan.

Voor het maken van een gebiedsplan, werkt de Stichting Nannewiid, samen met een groot aantal partijen zoals de Gemeente Fryske Marren, Staatsbosbeheer, bewoners, Provincie Fryslân, Wetterskip, camping Warena, recreatieondernemers, Iepen Mienskipfonds, meerdere Dorpsbelangen etc. Het opstellen dit  globale gebiedsplan is de eerste stap van het plan van aanpak dat bestaat uit verschillende fases:

  1. Oriëntatiefase (start en ophalen)
  2. Verkenningsfase (analyse en planvorming)
  3. Uitwerkingsfase (naar uitvoering)
  4. Uitvoeringsfase (projecten realiseren)
  5. Beheer en onderhoudsfase 

Uiterlijk juni moet de resultaten van de verkenningsfase worden opgeleverd, waarna we na de zomer de plannen kunnen gaan concretiseren naar uitvoering.