Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd tot eind augustus

21-05-2020 JOURE – De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met 3 maanden verlengd tot eind augustus. Ondernemers die nu gebruik maken van de Tozo uitkering levensonderhoud kunnen als zij aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoen de uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

Tozo 2 is vanaf 1 juni tot met 31 augustus aan te vragen bij de gemeenten. Net als de Tozo 1 kent de ‘Tozo 2’ versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is. Er geldt geen vermogenstoets, er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming en de kostendelersnorm wordt niet toegepast.

Ondernemers die door de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van 10.157 euro. Als een ondernemer surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen is het niet mogelijk om een beroep te doen op een lening.