Steun voor instandhouding zeldzame landbouwhuisdierrassen

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten een verzoek van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen om subsidie voor het uitvoeren van projecten en activiteiten rond het behoud en het benutten van zeldzame landbouwhuisdierrassen in 2019 te honoreren. Het maximale subsidiebedrag bedraag 80.000 euro.

De steun mag slechts worden aangewend voor de kosten van de organisatie van acties voor de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties welke uitsluitend worden gemaakt ter begunstiging van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector, met de name de primaire landbouwproductie, de verwerking van landbouwproducten en de afzet van landbouwproducten.