Sterker platteland met bijdrage voor vernieuwing


07-02-2018 JOURE – Er komt een regeling voor vernieuwingen in de landbouw. De provincie trekt er € 900.000 voor uit. De regeling is voor boeren die investeren in methoden die ook goed zijn voor bijvoorbeeld weidevogels of de uitstoot van fosfaat beperken. Doel is om boerenbedrijven sterk te maken voor de toekomst en tegelijkertijd natuur en milieu te beschermen.

Boeren, onderzoekers en adviseurs kunnen de subsidie aanvragen. De regeling is geopend van 5 maart tot 8 juni van dit jaar. Voor de regeling is in totaal € 1.650.000 beschikbaar. Hiervan betaalt de provincie € 900.000 en komt € 750.000 van Europa. De bijdrage sluit aan bij de AgroAgenda Noord-Nederland en de Beleidsbrief Duurzame Landbouw.

Drempel verlaagd
De subsidie is onderdeel van het Europese subsidieprogramma Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (POP3). Dit programma stimuleert het versterken van het platteland in Noord-Nederland. Het gaat om maatregel 8 ‘Samenwerking voor innovatie in het kader van Europees Innovatie Partnerschap’. Kijk voor meer informatie op de website van SNN.

Ervaring leerde dat de hoogte van het drempelbedrag voor POP3 aanvragen een barrière is voor geïnteresseerden. Om deze barrière weg te nemen is het drempelbedrag om subsidie te kunnen krijgen verlaagd van € 65.000 naar € 25.000. Dit vergroot de kans op meer ingediende projecten.