Stemwijzer voor gemeente De Fryske Marren online

13-02-2022 JOURE – Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om de inwoners van gemeente De Fryske Marren te helpen bij het maken van hun stemkeuze is vanaf vandaag MijnStem beschikbaar. Met stellingen over lokale thema’s krijgt de kiezer snel inzicht in partijstandpunten. De lokale partijen hebben zichzelf op de stellingen gepositioneerd én hun standpunten aan de kiezer toegelicht. Inwoners kunnen MijnStem vanaf vandaag invullen via de pagina Verkiezingen.

Lokale issues centraal
MijnStem is in bijna 300 gemeenten beschikbaar. In al deze gemeenten heeft MijnStem geïnventariseerd welke thema’s er op lokaal niveau spelen en welke plannen de partijen voor de gemeente hebben. Met een analyse van partijprogramma’s is bepaald welke stellingen in de stemhulp komen. Zo doet de stemhulp recht aan de lokale context. De stellingen in de stemhulp laten vooral zien op welke thema’s de partijen van mening verschillen. Juist dan weten inwoners wat er te kiezen valt.

Meer smaken, makkelijker in te vullen
MijnStem nodigt kiezers én partijen uit nuancering aan te brengen in hun antwoord, in plaats van alleen eens of oneens aan te klikken. Bij elk van de stellingen bepaalt de invuller met een schuifbalk zijn eigen positie. Bovendien kan de invuller zich per stelling oriënteren op de standpunten van de partijen. Na het invullen ziet de kiezer met welke partijen hij de meeste overeenstemming heeft door de relatieve afstand tussen de eigen positionering en die van de partijen te meten. Deze methode levert meer inzicht in de verschillen tussen partijen op.

Stemhulp als favoriete informatiebron
De helft van de mensen die gaat stemmen maakt gebruik van een stemhulp. Bij de groep tot 45 jaar is een stemhulp zelfs veruit de populairste manier om informatie te verzamelen over de verkiezingen.