Statement provincie Fryslân stikstof beleid

Het Rijk en de provincies hebben afgelopen week overleg gevoerd over de aanpak stikstof. Naar aanleiding van dit overleg komt het IPO met een verklaring.

De provincie Fryslân komt met haar eigen statement:

“Net zoals op 17 oktober jl. is gecommuniceerd, gaat de provincie Fryslân ook vandaag, wat betreft de aanpak stikstof, nog steeds uit van de Friese Aanpak: het open gesprek tussen de Mienskip en provincie om te komen tot een gedragen besluit.

Afgelopen weken hebben we meerdere gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van landbouw, natuur en het bedrijfsleven. Het waren open en constructieve gesprekken.

Rijk en IPO komen nader tot elkaar. Provincie Fryslân probeert met de Friese Aanpak aan te sluiten bij het Rijk en IPO. Echter, het verloop van de Friese Aanpak staat voor ons voorop.”