Startnotitie voor de landbouwagenda in Friesland vastgesteld

07-09-2020 JOURE – Het college van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft de startnotitie voor de landbouwagenda vastgesteld. Het provinciale beleid is gericht op transitie naar een natuurvriendelijke landbouw, waarbij de exportwaarde van de gehele Friese landbouw en voedingssector minimaal gelijk blijft.

In de startnotitie staat beschreven wat de kaders zijn voor de landbouwagenda. In het bestuursakkoord van het college van Friesland is afgesproken dat de provincie samen met betrokkenen een landbouwagenda gaat opstellen. Daarin wordt bepaald wie, wat, wanneer doet om gezamenlijke doelen te halen.