Start vullen proefvakken met innovatief asfalt op Friese Waddenzeedijk

16-09-2019 FRYSLAN – In de Waddenzeedijk tussen Westhoek en Zwarte Haan liggen 3 ‘gaten’ van 1500 vierkante meter. Op de Noorderpier bij Harlingen nog eens 3. Het zijn proefvakken die gefreesd zijn voor het onderzoek naar asfaltbekleding van de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W). Dit is een samenwerking tussen 3 noordelijke waterschappen. Woensdag 11 september 2019 was het officiële startsein voor het vullen van de vakken met verschillende innovatieve asfaltmengsels en overlagingen.

In het voorjaar zetten wij als trekker van dit onderzoek de vraag uit in de markt: ‘Zijn er innovatieve asfaltmengsels, asfaltconstructies of aanbrengtechnieken die onze zeedijk sterker maken en klaar voor de toekomst?’. Aannemersbedrijven Boskalis, Abbink Terschelling, Heijmans en Strukton Civiel reageerden. Zij droegen oplossingen aan die onder meer inzetten op duurzaamheid, bijvoorbeeld door hergebruik van materialen, en verlenging van levensduur. De komende jaren worden de proefvakken gemonitord.

Startsein onderzoek
Woensdagmorgen 11 september 2019 kwamen onderzoekers, aannemers en vertegenwoordigers van waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma bij elkaar om kort de oplossingen met elkaar te delen en een kijkje te nemen bij de proefvakken. Onze dagelijks bestuurder Bé de Winter heette iedereen welkom en onderstreepte het belang van samenwerking tussen waterschappen, onderzoeksinstellingen en de markt.

Goitske de Vries van het Hoogwaterbeschermingsprogramma ging in op het landelijke belang van innovaties. Het POV-W onderzoek naar asfaltmengsels is een mooi praktijkvoorbeeld, zo stelde ze. De vertegenwoordigers van de 4 aannemersbedrijven lichtten de eigen oplossingen kort toe.

Innovatie nodig vanwege klimaatverandering
Het onderzoek naar asfaltbekleding vindt plaats vanuit de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W). Onder deze vlag voeren de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân samen 12 verschillende onderzoeken uit naar innovatieve dijkconcepten langs de Waddenzee.

Meters maken
De POV-W wordt gefinancierd vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het HWBP is een alliantie van alle Nederlandse waterschappen en Rijkswaterstaat. Door zeespiegelstijging en grotere afvoeren in de rivieren moet de komende jaren 1.100 kilometer aan dijken worden versterkt. Innovatie is essentieel om dijken sneller, goedkoper en beter te maken.

Nieuwe kijk op asfaltbekleding
Samenwerking en innovatie zijn ook noodzakelijk waar het gaat om asfaltbekleding. Ruim 500 kilometer Nederlandse dijk is (gedeeltelijk) geasfalteerd. Veel van de asfaltbekleding is ouder dan 30 jaar en begint mankementen te vertonen. Een deel is inmiddels afgekeurd. De technieken en methoden voor asfaltbekledingen op dijken zijn in de afgelopen decennia weinig veranderd. Vanuit het POV-W onderzoek hopen we te komen tot een goede basis voor een sterkere en duurzamere asfaltbekleding.

Verantwoord testen
Om tot verbeteringen te komen, zijn binnen het onderzoek eerst een ontwerpmethode en een functionele leidraad opgesteld die in lijn is met het Wettelijke Beoordelingsinstrumentarium (WBI). Het WBI omvat de methoden en regels die waterkeringbeheerders moeten gebruiken bij de beoordeling van de zeedijken. Daarnaast is een testmethode ontwikkeld om de verschillen in levensduur van de innovatieve asfaltmengsels vast te kunnen stellen