Start betonherstel brug Oude Schouw


26-05-2017 AKKRUM/JIRNSUM – Rijkswaterstaat brengt van maandagavond 29 mei tot en met donderdagochtend 8 juni 2017 nieuw beton aan op een van de pijlers van brug Oude Schouw (Aldskou) over het Prinses Margrietkanaal tussen Jirnsum en Akkrum.

De herstelwerkzaamheden vinden dagelijks plaats tussen 22.00 uur en 06.00 uur. Aangezien het brugdek omhoog moet staan tijdens de werkzaamheden, is de brug tijdens deze werkzaamheden voor al het wegverkeer gestremd. Van zaterdag 3 juni 06.00 uur tot dinsdag 6 juni 06.00 uur is de brug ook overdag voor het autoverkeer en vrachtverkeer gestremd.

Uitzondering voor fietsers en voetgangers
Nadat het beton is gestort, is de brug van zaterdag 3 juni 06.00 uur tot dinsdag 6 juni 06.00 uur voor autoverkeer en vrachtverkeer gestremd in verband met het uitharden van het beton. Fietsers en voetgangers kunnen dan wel over de brug. De brug wordt op deze dagen gewoon bediend.

Omleidingsroute
Rijkswaterstaat voert de werkzaamheden ’s nachts uit om de overlast voor het (scheepvaart)verkeer tot een minimum te beperken. Voor het wegverkeer is een omleidingsroute via Grou ingesteld.

Los Beton
Rijkswaterstaat trof op dinsdag 9 mei jongstleden een aantal losse stukken beton onder de brug aan en voerde onderzoek uit naar de oorzaak hiervan. Op basis van dit onderzoek worden nu de herstelwerkzaamheden uitgevoerd.