Stand van zaken vliegroutes Lelystad Airport


14-04-2017 JOURE – De afgelopen weken kreeg gemeente De Fryske Marren veel vragen over de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport. Met name de vliegroutes zorgt voor veel vragen. Waar liggen die routes? Hoe hoog wordt er gevlogen? Hoeveel overlast geeft dat? Vragen waarop ook de gemeente op dit moment geen antwoorden hebben. Zij gaan daarom graag in gesprek met Lelystad Airport om hen die vragen voor te leggen.

Het moet gezegd worden dat de reactie van de gemeente behoorlijk laat is gezien het feit de gemeente geen inspraak meer heeft op de plannen van Lelystad airport. De Fryske Marren heeft de kans om naar de informatie dagen ten aanzien van het plan links laten liggen waardoor er nu geen veranderingen meer kunnen worden afgedwongen indien dat wenselijk zou zijn.

Ondersteuning voor Schiphol
Om de economische functie van Schiphol te behouden en versterken, is afgesproken Lelystad Airport in de periode tot circa 2043 te ontwikkelen tot vakantieluchthaven. De luchthaven is bedoeld voor vluchten naar vakantiebestemmingen in Europa en gebieden rondom de Middellandse zee.  

Samen met Rotterdam Airport en Eindhoven Airport worden vakantievluchten verplaatst van Schiphol naar deze drie luchthavens. Dat gebeurt in het geval van Lelystad in twee fasen. In de eerste fase groeit het aantal vliegbewegingen (opstijgen of landen) naar 25.000. Aan het eind, circa 2043, moet dat aantal groeien naar 45.000 vliegbewegingen. Ter vergelijking, Schiphol handelt op jaarbasis nu maximaal 500.000 vliegbewegingen af.

Proces tot nu toe
De plannen voor uitbreiding van de activiteiten van Schiphol naar andere luchthavens zijn al ruim tien jaar oud. Maar de afgelopen jaren zijn er diverse besluiten genomen om Lelystad Airport de komende jaren te openen als ondersteunende luchthaven van Schiphol.

Om de ondersteuning voor Schiphol te kunnen bieden, is onder andere een luchtvaartbesluit nodig. In 2014 is dit door de Schiphol Group, waar Lelystad Airport onderdeel van is, aangevraagd. Bij die aanvraag is een ondernemingsplan en een milieueffectrapportage (MER) ingediend. Na de periode waarin zienswijzen ingediend konden worden is, na beoordeling van die zienswijzen, in 2015 het luchthavenbesluit definitief genomen door de staatssecretaris, Wilma Mansveld.

Na deze besluitvorming zijn de contracten getekend voor de benodigde aanpassingen aan de infrastructuur. Eind 2016 heeft de luchtverkeersleiding Nederland aangegeven niet op tijd verkeersleiding te kunnen leveren. De opening van Lelystad Airport als vakantieluchthaven is daarom doorgeschoven naar april 2019.

Hoe zijn de vliegroutes tot stand gekomen?
De vliegroutes zijn ontwikkeld in samenspraak met een flink aantal betrokken partijen zoals ministeries, omliggende gemeenten, provincies Flevoland en Gelderland. Aan dat overleg hebben geen Friese partijen deelgenomen. Er zijn voor de ontwikkeling van de vliegroutes zes uitgangspunten gebruikt:

– In de lucht moeten vliegtuigen elkaar veilig kunnen kruisen.
– De afwikkeling van het Schipholverkeer mag niet worden belemmerd.
– Er vindt afstemming plaats met laagvliegroutes van militairen en militaire oefengebieden.
– Op de grond moeten bewoonde gebieden zo min mogelijk hinder ervaren / ondervinden van het geluid (buiten woonkernen blijven en op 6.000 voet (1.800 meter) over het 'oude land' vliegen).
– Over de Natura 2000-gebieden mag niet onder een hoogte van 3.000 (900 meter) voet worden gevlogen.
– De ligging van de bestaande baan is bepalend voor de start- en landingsrichtingen.

Welk effect hebben de vliegroutes?
In een milieueffectrapportage is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen voor landbouw, natuur en milieu. Het algemene resultaat van al die onderzoeken is dat er geen wettelijke normen worden overschreden. Hoe de beleving is van deze vliegbewegingen is echter lastig in te schatten.

Wat doet de gemeente?
De gemeente is van mening dat de uitbreiding van de luchthaven volgens de daarvoor aangewezen procedures is verlopen. De noodzakelijke onderzoeken zijn gedaan. Voor zover wij het kunnen beoordelen, past het allemaal binnen de daarvoor geldende landelijke regels. Vanzelfsprekend laten wij ons graag nader informeren over de impact van de gekozen vliegroutes en vlieghoogten op onze gemeente. Wij gaan hierover graag in gesprek met Lelystad Airport en hebben daarover contact met de provincie en Súdwest-Fryslân.

De gemeente heeft echter geen invloed meer op de gemaakte plannen indien zij de vliegroute's zou aanpassen of veranderen.