Staghouwer vraagt 4 provincies ook uitbreidingstop voor geitensector te overwegen

25-02-2022 JOURE – Minister Staghouwer van LNV heeft de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Friesland, Groningen, Zeeland en Drenthe geïnformeerd over de voortgang en resultaten van het onderzoeksprogramma Veehouderij en gezondheid omwonenden VGO III. Tevens heeft hij de colleges van deze provincies gevraagd om de invoering van een moratorium voor de uitbreiding en nieuwvestiging van de geitenhouderij in overweging te nemen. Dat schrijft Staghouwer in een brief aan de Tweede Kamer.

Staghouwer had in het debat met de Tweede Kamer op 2 december over de begroting voor 2022 van het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit toegezegd om met de provincies in overleg te treden waar nog geen moratorium voor geitenhouderijen van kracht is.