Staatsbosbeheer moet schade door giftig voer voor twee derde vergoeden

16-03-2020 JOURE – Staatsbosbeheer moet twee derde van de schade betalen die fokbedrijf voor melkvee in 2000 leed aan zijn veestapel door een vermoedelijke vergiftiging van ruwvoer met Jacobskruiskruid. Dit heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op dinsdag 3 maart bepaald in een tussenuitspraak in een al sinds 2012 slepende hoger-beroepszaak. De hoogte van de schadevergoeding wordt in een later stadium bepaald.

Het veehouderijbedrijf kocht ruwvoer aan van Staatsbosbeheer in de vorm van rechthoekige balen. In een periode van 7 maanden tijd werden op het bedrijf 80 abortussen geregistreerd. Ook had het bedrijf schade onder de koeien en maakte de veehouder veel kosten voor ondersteuning door de dierenarts.

De rechter stelt Staatsbosbeheer voor twee derde aansprakelijk voor de schade. In 2000 bestond er nog geen standaard certificering van veevoer voor Jacobskruiskruid. Ook kan niet met 100% zekerheid worden gesteld dat Jacobskruiskruid de problemen heeft veroorzaakt. Echter, andere mogelijke oorzaken zoals vergiftiging door mycotoxinen of lood, zijn nagenoeg uitgesloten. Bovendien bleek uit de resten van het ruwvoer in het voorjaar volop Jacobskruiskruid te bloeien.