Sportclubs veelal niet klaar voor nieuwe privacywet


04-04-2018 JOURE – Eind mei is er een nieuwe privacywet van kracht. Deze wet stelt strenge regels aan de verwerking en en het bewaren van persoonlijke gegevens van sportverenigingen. Daarbij gaat het veelal om filmpjes en foto’s die via de sociale media worden gedeeld. Diverse sportclubs ebben aangegeven dat er onduidelijkheid bestaat over wat er nu wel of niet mag worden gedeeld.

Een aantal clubs blijken inmiddels zich wel voldoende te hebben geïnformeerd maar dat wil niet zeggen de ouders, vrijwilligers of medewerkers op de hoogte is van wat wel en niet is toegestaan. De nieuwe Verordening Gegevensbescherming kan bij slechte opvolging behoorlijke gevolgen hebben en er kunnen hoge boetes worden opgelegd.