Sociaal maatschappelijk ondernemen in Ecologisch kringloopcentrum De KuubsKist.

02-10-2020 LEMMER – Wist u dat er bij de kuubskist bijna 60 mensen werken waarvan 52 als vrijwilliger. Veel van deze mensen doen dit voor de gezelligheid, de sociale contacten en om nuttig bezig te zijn. Anderen omdat ze bv een geestelijke of lichamelijke beperking hebben of een andere achtergrond waardoor ze niet in een reguliere baan passen. Al deze mensen werken als één familie samen om de winkel zo mooi en verrassend mogelijk te maken.

Dit kan alleen maar als iedereen de ander accepteert zoals hij is. Niemand is perfect en iedereen doet wat hij kan binnen zijn eigen grenzen. Hier ligt ook de basis van onze filosofie met betrekking tot het maatschappelijk ondernemen. We laten iedereen in zijn waarde en gaan ervan uit wat de vrijwilliger wil en wat hij kan. Dit is ook de eerste vraag bij een kennismakingsgesprek met een nieuwe vrijwilliger, wat wil je en wat kan je?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaam ondernemen noemt men dit, ondernemen in het belang van mens en maatschappij. Het omgaan met zoveel vrijwilligers vraagt een andere benadering dan de omgang met betaalde krachten. Geld is hier geen criterium maar plezier in het werk. Tijdsdruk kennen wij niet want iedereen werkt op zijn eigen tempo en binnen zijn eigen mogelijkheden.

Natuurlijk worden er wel afspraken gemaakt want structuur is erg belangrijk. Naast structuur is luisteren en veel met elkaar praten essentieel. Gemaakte afspraken worden regelmatig bijgesteld. Een goede begeleiding is daarom nodig. Door op deze open manier met elkaar om te gaan kweek je respect voor elkaar wat resulteert in een sociale, gezellige groep die als een grote familie functioneert.

Een groep die op deze manier met elkaar omgaat straalt dit uit in zijn werk én naar de klant, die een bezoek aan onze winkel dan ook als plezierig ervaart. Graag willen we, zowel voor de klanten als voor onze medewerkers, een plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en op gelijkwaardige basis kunnen samenwerken. Goed met elkaar omgaan in een fijne sfeer! Respect voor de eigenheid van ieder mens is daarbij het belangrijkste uitgangspunt.