Snelheid op snelwegen omlaag per 16 maart 2020

03-12-2019 JOURE – Voordat de maximale snelheid aangepast kan worden, zullen eerst de borden moeten worden aangepast en of worden vervangen. De nieuwe maximumsnelheden treden pas in werking als de borden langs de weg zijn vervangen. Rijkswaterstaat heeft aangegeven de werkzaamheden daartoe uit te voeren tussen donderdagavond 12 maart en maandagochtend 16 maart. De nieuwe snelheden gelden dan vanaf maandagochtend 16 maart om zes uur ‘s ochtends.

Verlaging van de maximumsnelheid is een van de maatregelen die het kabinet neemt vanwege de stikstofcrisis. Mocht erdoor de weersomstandigheden de borden die op tijd worden geplaatst, gaat de snelheidsverlaging ook later in.

Op autosnelwegen waar op dit moment overdag 120 of 130 kilometer per uur mag worden gereden wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 100 kilometer per uur. Op autosnelwegen waar nu lagere maximumsnelheden gelden verandert niets. De maximumsnelheden tussen zeven uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends blijven gelijk.