Sluitende begroting biedt financiële ruimte


16-11-2017 JOURE – Woensdagavond 8 november heeft de raad de begroting 2018 vastgesteld. Dit zonder aanpassingen zoals was voorgesteld door het college. Het is een sluitende begroting met een overschot van € 745.000 in 2018 tot € 193.000 in 2021. Dit betekent dat de geplande investeringen in bijvoorbeeld omgeving, sport en sociaal domein in 2018 doorgaan. Verder biedt de begroting ook financiële ruimte voor ambities in de nieuwe raadsperiode, die in maart 2018 begint.

Wethouder Durk Durksz: “It is moai dat de plannen foar ús omjouwing, sportfoarsjennings en it sosjaal domein yn 2018 sichtber wurde sille. We gean 2018 mei fertrouwen temjitte en de nije ried kin hjirop fierder bouwe”.

Opbouw begroting
De kern is een begroting meer op inhoud en minder op cijfers. Duidelijkheid en compactheid in de programma’s zijn meegenomen bij het opstellen van de begroting. Ook voldoet de begroting aan de nieuwe wettelijke voorschriften, zoals het meten van prestaties. Denk hierbij aan het aantal nieuwbouwwoningen en gevestigde bedrijven.

Wijzigingen verwerkt
Ook is het ‘financieel perspectief’ zoals gepresenteerd in de kadernota 2017 nu in de begroting 2018 verwerkt. Dit zijn bijvoorbeeld ook de aangenomen amendementen (wijzigingen) die nu zijn meegenomen in de begroting: de fiets- en voetgangersbrug Wyldehoarne, de wandelstrook Tsjamkedykje in Balk en project Dynamo. Deze projecten gaan we in 2018 uitvoeren, net als de andere plannen in de begroting (zie de bijlage onderaan dit bericht).

Mooie investeringen
De investeringsplannen zijn ingedeeld per programma: bestuur en organisatie, ruimte, economie, leefbaarheid en onderwijs, sociaal domein. Voorbeelden van plannen die we in 2018 gaan uitvoeren zijn het investeren in het kindpakket als onderdeel van het gelijke kansenbeleid. Sportpark De Rien in Lemmer krijgt een kunstgrasveld en de Teernstrabrug in Balk wordt gerenoveerd. Ook wordt de driesprong Huisterheide (Sint Nicolaasga) veiliger gemaakt en investeren we in een aantal herinrichtingslocaties, zoals de Straatweg in Lemmer, het plein bij de kerk in Bakhuizen en de kruising De Dolten-Frankrijkdreef tussen Oudehaske en Vegelinsoord.  Een andere investering is een lening aan de Stichting DFMopGlas, waarmee we de kwaliteit en snelheid van het internet in onze gemeente willen verbeteren.

Inzichtelijk
In de digitale versie van de begroting 2018 onderaan dit bericht, vindt u een handig overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Ook vindt u hier de belastingverordeningen zoals die voor 2018 zijn vastgesteld. Op de meeste belastingterreinen voeren we een beperkte verhoging door.

OZB-tarief
De raad besloot in de begroting om de totale opbrengst vanuit de Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor onze gemeente in 2018 met 2,75% te verhogen. De gemiddelde OZB-aanslagen zullen dan ook met dit percentage stijgen. Dit is een kleinere stijging dan in de jaren daarvoor. Omdat onze financiële positie stabiel is, wil de gemeente de lasten voor inwoners en ondernemers namelijk zo min mogelijk laten stijgen.

Stijgende woningprijzen
Voor het vaststellen van de individuele OZB-aanslag, gebruikt de gemeente de WOZ-waarde van woningen en bedrijfspanden (WOZ=waardering onroerende zaken). Deze waarde is over het algemeen gestegen als gevolg van de stijgende woningprijzen. Omdat de waardestijging per woning verschillend is, zal ook de OZB-aanslag per woning verschillen. De peildatum van de WOZ-waarde voor de OZB is 1 januari 2017.

Belastingbiljet
De WOZ-waarde en OZB-heffing per woning/bedrijfspand, worden in januari 2018 via het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen aan inwoners en ondernemers bekend gemaakt. De WOZ-waarde van uw woning/bedrijfspand hoeft niet gelijk te zijn aan de actuele verkoopwaarde, omdat de peildatum van een jaar eerder is (2017).