SGP doet mee in de provincie!

06-02-2019 OOSTERZEE – De SGP doet zelfstandig mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Dit is voor het eerst in de Friese partijgeschiedenis. Haaije de Jong uit Oosterzee is gekozen als lijsttrekker. Samen met hem slaat SGP Fryslân de hand aan de ploeg en zetten ze de SGP op de kaart. In de komende periode zet de 63-jarige De Jong zich in voor de belangen van de Friezen. Want, zoals hijzelf zegt: ‘ik ben trots op ons mooie Fryslân en ook in de provincie heeft de SGP een boodschap die er toe doet.’ De Jong wil zich richten op een gezonde provincie, de leefbaarheid van de kernen en het versterken van de Friese economie, want ‘het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze economie.’

Het is voor het eerst dat de SGP in haar 100-jarige bestaan zelfstandig aan de Provinciale Statenverkiezingen in Friesland deelneemt. Met De Jong heeft de SGP een lijsttrekker met de nodige politieke ervaring. In het verleden was hij politiek actief namens de ChristenUnie. ‘Wij zijn dankbaar dat Haaije de Jong de lijst wil aanvoeren en wensen hem en de andere kandidaten alle goeds en Gods zegen toe. We vertrouwen erop dat we ook de komende periode politiek mogen bedrijven vanuit een open Bijbel’, aldus Jan Wessels, bestuurslid SGP Fryslân en nummer drie op de lijst.

Na Haaije de Jong volgt Sjouke Jacobsen uit Feanwâlden. De nummer drie, Jan Wessels, is woonachtig in Boornbergum. De Jong benadrukt dat voor de SGP de Bijbel uitgangspunt is. ‘Want, Gods geboden zijn goed voor iedereen. Daarom zijn zij het kompas voor ons leven en onze politieke beslissingen. Hierdoor kunnen we ons Fryslân met haar inwoners op alle fronten laten bloeien.’