SDE++ voor 2022 gaat op 28 juni open

21-03-2022 JOURE – Vanaf 28 juni wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar opengesteld. Door de hoge CO2-prijs en het extra budget dat het vorige kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd is een openstellingsbudget van 13 miljard euro beschikbaar. De regeling wordt voor een aantal nieuwe categorieën opengesteld, waaronder waterstof gekoppeld aan een wind- of zonnepark. 

Het budget van de SDE++ is fors hoger dan voorgaande jaren. Door de verwachting dat de Europese CO2-prijs hoger uitvalt is er minder subsidie nodig dan verwacht voor eerder goedgekeurde projecten en is eenmalig 2 miljard euro extra budget beschikbaar. Daarnaast heeft het kabinet tijdens Prinsjesdag 2021 besloten om extra budget vrij te maken waardoor het openstellingsbudget eenmalig met 6 miljard kan worden verhoogd. Door het hogere openstellingsbudget komen meer technologieën en projecten in aanmerking.

Het openstellingsbudget van de SDE++-regeling is het maximale bedrag waarvoor subsidieaanvragen goedgekeurd kunnen worden in een bepaalde ronde. Het openstellingsbudget is altijd hoger dan het gereserveerde bedrag op de begroting omdat een deel van de subsidie in de praktijk niet nodig is. Bijvoorbeeld door stijgende energie- of CO2-prijzen waardoor de ‘onrendabele top’ kleiner wordt. Door met een hoger openstellingsbudget te werken voorkomt het Rijk dat er veel budget ‘op de plank blijft liggen’.

De SDE++-regeling staat sinds 2020 naast hernieuwbare energieproductie ook open voor andere CO2-reducerende technieken. Dit jaar wordt de regeling voor een aantal nieuwe categorieën opengesteld zoals waterstofinstallaties die direct aan wind- of zonneparken gekoppeld zijn en elektrificatie in de industrie door middel van hybride glasovens. 

Initiatiefnemers van aardwarmteprojecten krijgen langer de tijd om het project te realiseren na de subsidieaanvraag. Omdat CO2 afvang en opslag potentie heeft om op korte termijn de CO2-uitstoot fors te verlagen wordt het plafond voor de industrie uit het Klimaatakkoord met 1,5 megaton verhoogd. Daarnaast is er voor dit type projecten een jaar langer tijd om projecten af te ronden. Door het plafond blijft er voldoende budget beschikbaar voor andere technieken.

De SDE-regeling werkt met openstellingsrondes. Hierbij geldt dat technieken met een lagere subsidie per ton CO2 eerder kunnen indienen en dus eerder aan bod komen.