Schuldhulpverlening gemeente ervaren als problematisch


21-01-2018 JOURE – De nationale ombudsman concludeert dat ook voordat er een intakegesprek kan plaatsvinden, mensen veel papieren moeten inleveren of inzichtelijk hebben gemaakt. Volgens de ombudsman is dat juist voor de mensen met financiële problematiek teveel gevraagd. De resultaten werden gister gepresenteerd nadat er onderzoek was gepleegd binnen 10 verschillende gemeenten.

Volgens onderzoek zou de stap eenvoudiger worden als de hulpvrager in een mondeling gesprek kan toelichten wat er speelt. De eis van gemeenten om eerst een scala aan formulieren in te vullen of zelfs workshops te volgen werkt averechts. Indien de gemeente besluit af te wijzen bij een dergelijke hulpvraag moet de gemeente altijd duidelijk, begrijpelijk, gemotiveerd en op papier afgeven, en indien nodig toelichten in een gesprek.

Vaak weten mensen met schulden niet waar ze terecht kunnen. Inmiddels hebben er 2 gemeenten die betrokken waren bij het onderzoek aangegeven hun beleid te gaan veranderen.