Schriftelijk Petear op maandag 17 augustus

11-08-2020 JOURE – In verband met de maatregelen rond het coronavirus wordt een Petear gehouden op maandag 17 augustus 2020, maar uiteraard kan dat niet fysiek in het gemeentehuis plaatsvinden.

Betrokkenen kunnen schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 17 augustus, 12.00 uur. De reacties worden bij de stukken op de website geplaatst.

Het is ook mogelijk dat er een Petear via videobellen wordt georganiseerd. In dat geval wordt dat gesprek uitgezonden via de webcast en is te volgen of na te kijken op de website van de gemeente. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 12 augustus 14.00 uur via griffie@defryskemarren.nl en ontvangen daarna de nodige begeleiding om deel te nemen.

U leest maandag 17 augustus na 13.00 uur of er reacties zijn. Zijn die er niet, dan is er geen Petear.