Schoolbesturen Sevenwolden en Bornego College gaan fuseren

03-04-2021 JOURE – Onderwijsgroep Sevenwolden en het Bornego College hebben beide hun hoofdkantoren in Heerenveen. De besturen hebben ook vestigingen in de gemeente Heerenveen en Leeuwarden (Grou). De schoolbesturen willen fuseren. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2022. De gemeenteraad heeft voor deze fusie geen rol. De twee schoolbesturen zijn bezig met een bestuurlijke fusie Het voortgezet onderwijs in de regio kent als gevolg van de krimp een terugloop van het aantal leerlingen. Daardoor komt het onderwijs onder druk te staan voor wat betreft levensvatbaarheid, continuïteit, spreiding en diversiteit van de voorzieningen. Daarom zijn de schoolbesturen een fusietraject gestart om te komen tot een samenwerkingsbestuur.

Het voordeel is dat het voorgezet onderwijs in de regio blijft behouden en de diversiteit van het onderwijsaanbod blijft behouden. De beide schoolbesturen hebben een aanvraag ingediend voor een Fusie Effect Rapportage waar het college advies over moet geven. Hierin werkt De Fryske Marren ambtelijk samen met de beide andere betrokken gemeenten, Heerenveen en Leeuwarden.