Schade jaarwisseling 2019-2020

18-01-2020 JOURE – Na elke jaarwisseling is er in de gemeente schade door vuurwerk. Dit jaar is er voor ruim € 15.000,- aan schade geconstateerd: dit is minder dan vorig jaar. Het gaat vooral om schade aan verkeersborden, containers en prullenbakken. Een meer gedetailleerd overzicht staat in de bijlage die u kunt downloaden, onderaan deze tekst.

Vooral schade aan verkeersborden, containers en prullenbakken
Verkeersborden, containers en prullenbakken hebben het meeste schade geleden rondom de jaarwisseling. De kosten om een bord te vervangen zijn gemiddeld € 150,- per bord. Daarnaast is er één ondergrondse container aangetast wat ruim € 2.000,- kost. Ook zijn er ramen van bushokjes vernield. Voor het preventief weghalen en later terugplaatsen van vuilnisbakken en het inventariseren van de schade zijn ook kosten gemaakt. Onze medewerkers van het team afval rijden voor de jaarwisseling een route waarbij ze alle containers (af)sluiten en afvalbakken weghalen.

Kosten straatkolken van jaarwisseling 2018-2019
Daarnaast worden er ieder jaar straatkolken vernield doordat er knalvuurwerk in putten wordt gegooid. Na de jaarwisseling van 2018-2019 moesten we 115 straatkolken repareren of vervangen. De totale kosten hiervan zijn ruim € 29.000,-, een fors bedrag. Het herstelwerk voor deze schade is uitgevoerd in 2019 als gevolg van oud en nieuw 2018-2019. Daarmee worden de totale kosten door vuurwerkschade voor dit jaar zo’n € 44.000. We hebben de kosten van schade aan de straatkolken uit 2019 meegenomen in het overzicht van de schade jaarwisseling 2019-2020, omdat we nu nog niet precies kunnen aangeven wat het vervangen van de kolken voor dit jaar gaat kosten. Hier krijgen we pas in de loop van 2020 zicht op. We verwachten ongeveer weer hetzelfde schadebedrag als voorgaand jaar. Deze kosten zullen wij meenemen in het overzicht van de jaarwisseling 2020-2021.

Herstelwerk
Een aantal borden zijn inmiddels vervangen, maar sommige borden zijn nog in bestelling. De komende maanden wordt alle schade zoveel mogelijk hersteld. Eerst vervangen we de verkeersborden. Daarnaast zijn we inmiddels ook gestart met het vervangen of herstellen van containers, afvalbakken en de ramen van de bushokjes.