Schade door ganzen afgelopen winter met 7% gedaald

21-09-2019 JOURE – Ganzen hebben afgelopen winter zeven procent minder schade aan grasland aangericht, ten opzichte van de twee voorgaande winters. De schade in euro’s komt uit op circa negen miljoen.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van BIJ12-Faunazaken. Hiermee wordt voldaan aan het provinciale doel schade door ganzen jaarlijks met vijf tot tien procent te verminderen. De provincie hoeft de bonus-malus regeling daarom niet toe te passen.

Gedeputeerde Johannes Kramer: “De skea troch de guozzen giet foar it twadde jier efterinoar nei ûnderen neffens 2017. Dat betsjut dat ús oanpak wurket. Dat betsjut ek dat de útfiering yn it fjild goed oppakt wurdt. In komplimint oan de boeren, jagers en natuerorganisaasjes dy’t hjir oan meihelpe. Sa ûntstiet dúdlikens en rêst yn it drege guozzedossier.” 

Ganzen brengen schade toe aan grasland, waardoor boeren gras bij moeten kopen voor hun koeien. Boeren krijgen daarom een schadevergoeding. Binnen ganzen-foerageergebieden krijgen ze een tegemoetkoming van 100%, daarbuiten is dat 80%. De vergoeding voor boeren buiten foerageergebieden blijft gelijk wanneer ieder jaar de schade met 5-10% daalt.

Bonus-malus
Gebeurt dit niet, dan kan de schadevergoeding het jaar daarop naar beneden gaan. Dit noemen we de bonus-malus regeling. Omdat de schade aan grasland afgelopen winter 7% daalde ten opzichte van de twee voorgaande winters, hoeft de bonus-malus regeling nu niet toegepast te worden.

De exacte reden van de schadevermindering is nog niet bekend. Daarvoor zijn ook gegevens nodig over ganzenaantallen en de precieze maatregelen die boeren en jagers hebben getroffen. Het verwerken van deze informatie kost veel tijd en is nog niet klaar. Wel kan de conclusie getrokken worden dat de schade met ongeveer 7% is gedaald.