SC Joure vraagt sympathisanten te komen naar vergadering


03-03-2017 JOURE – Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering, gehouden op 14 december 2016, is het bestuur gevraagd om met spoed nieuwe statuten voor de club op te stellen. De club zijn direct met dit verzoek aan de slag gegaan en hebben naast de statuten ook een nieuw huishoudelijk reglement en een nieuw normen en waarden beleid opgesteld. De statuten, het huishoudelijk reglement en het normen en waarden beleid zijn belangrijke documenten, daar is de club op gebaseerd. Deze stukken publiceert het bestuur nu als concept op de website van SC Joure. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kun je die sturen naar secretariaat@scjoure.nl.

Een aantal tekstgedeelten die belangrijk voor de leden en de club zijn, blauw gemaakt. Naast de statuten, het huishoudelijk reglement en het normen en waarden beleid, treft u ook een toelichting waarin we meer informatie geven over een aantal onderdelen. Het bestuur wil deze 3 stukken bespreken op een inspraakavond, die ze graag willen organiseren op maandag 20 maart om 19.30 uur in de kantine. Per pagina loopt het bestuur dan door de stukken heen en gaat het bestuur in op vragen en op de vragen die eerder per mail zijn ontvangen.

Tijdens de inspraakavond is ook een vertegenwoordiger van de KNVB en notaris Harmsma aanwezig. Zij zullen daar waar nodig, aanvullende informatie geven. Het bestuur vraagt aan een ieder die SC Joure een warm hart toedraagt, om te komen naar de inspraakavond. Het bestuur hoopt op een grote opkomst en een positieve avond.