Sauna Woudfennen in onmin met gemeente

01-02-2021 JOURE – Frank Smits is duidelijk in zijn betoog. Swimfun manifesteert zich steeds meer als concurrent van De Woudfennen. Steeds meer activiteiten die voorheen alleen aan de sauna waren toebedeeld zijn nu ook te vinden binnen Swimfun. Daarbij kun je denken aan de sauna, naakt zwemmen en zonnebanken. Het enige verschil is dat de gemeente haar eigen werkbedrijf jaarlijks ondersteund met een behoorlijke subsidie van €667.000,-.

Niet vreemd dat eigenaar Frank Smits een klacht heeft ingediend bij de autoriteit Consument & Markt (ACM). Hij heeft juridische hulp ingeschakeld om zijn belangen te behartigen. De gemeente heeft inmiddels ook juridische hulp ingeschakeld.

Vjif jaar geleden werd Swimfun ook beschuldigd van oneerlijke concurrentie. Toen had de gemeente een subsidieregeling ingesteld waarvan Swimfun profiteerde. De lokale sportschool en het zwembad Gymnasion kwamen er niet voor in aanmerking. De rechter oordeelde dat de subsidie regeling niet koosjer was.

Het is nu aan het ACM om de zaak onder de loep te nemen.
Wordt vervolgd