Samenwerking NVWA en Marktplaats tegen verboden aanbod

23-01-2019 JOURE – De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Marktplaats gaan samenwerken om handel in illegale producten tegen te gaan. Daartoe ondertekenden zij een samenwerkingsdocument met afspraken die helpen advertenties met verboden producten zoveel mogelijk te weren van de handelssite. Gezamenlijk zetten de partijen zich in voor betere voorlichting en toezicht. Daarbij gaat het om handel in verboden consumentenproducten en levensmiddelen, voedingssupplementen, chemicaliën, dieren, diensten en planten.

In de nieuwe samenwerking zal Marktplaats kopers en aanbieders er nog scherper op wijzen dat aangeboden producten en diensten moeten voldoen aan relevante wetgeving zoals de Warenwet, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Wet Natuurbescherming en de Geneesmiddelenwet en dat de NVWA hierop toeziet. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan verboden aanbod dat een groot risico vormt voor consument, dier of natuur.

Toezicht verboden aanbod
Wanneer NVWA inspecteurs verboden aanbod aantreffen op Markplaats, melden zij dat aan de handelssite. Marktplaats zorgt er vervolgens voor dat de betreffende advertenties met voorrang worden verwijderd, waarbij de verkoper gewezen wordt op de melding van de NVWA. Met behulp van een door Marktplaats en de NVWA samen gedefinieerde trefwoordenlijst worden verboden aanbiedingen automatisch verwijderd. Daarnaast worden de accounts van aanbieders tegen wie de NVWA meerdere meldingen heeft gedaan door de handelssite geblokkeerd.

Succesvolle pilot
De procedure is afgelopen jaar door de NVWA getest in een pilot, die betrekking had op een aantal gewasbeschermingsmiddelen en invasieve exoten. In een periode van ongeveer 2 maanden zijn bijna 100 advertenties voor gewasbeschermingsmiddelen en bijna 20 advertenties voor invasieve exoten verwijderd. Slechts een klein deel van de verwijderde advertenties werd na verwijdering een 2e keer geplaatst. Na de 2e verwijdering keerde geen enkele advertentie meer terug in deze pilot. Afgelopen zomer werd de pilot uitgebreid voor de NVWA ‘domeinen’ bijzondere eet- en drinkwaren zoals voedingssupplementen en afslankmiddelen, productveiligheid, e-sigaretten en e-liquids.