Samenloop voor Hoop Joure e.o. overhandigt cheque aan KWF

20-05-2021 JOURE – In Joure en omstreken zal de KWF Samenloop geen doorgang vinden omdat KWF is gestopt met de ondersteuning van dit 24-uurs wandelevenement. De reden hiervoor is de terugval in inkomsten door de Corona pandemie en de doorlopende vaste kosten. Uiteraard betreuren zij dit omdat het evenement twee speciale doelen kent: geld ophalen voor KWF om kanker de wereld uit te helpen en het samen beleven en troost vinden tijdens dit wandelevenement.

Door diverse teams en sponsoren is echter wel € 23.000,– ingezameld. Dit bedrag is 12 mei 2021 namens het bestuur door Jenny Bouman uitgereikt aan Jan Puthaar, regiocoördinator KWF. Het bestuur bedankt alle teams, sponsoren, eregasten en vrijwilligers voor hun bijzondere inzet!