Samenlevingsschool Terherne en Terkaple een feit


20-04-2017 TERHERNE/TERKAPLE – Na een jarenlang zorgvuldig doorlopen traject is de samenlevingsschool in Terherne en Terkaple een feit. Donderdag 20 april is de notariële actie ondertekend door beide besturen, Ambion en CBO Meilân, waarin de fusie tussen beide scholen formeel werd bekrachtigd. OBS ’t Kampke en CBS It Twaspan gaan vanaf nu verder als samenlevingsschool onder het bestuur van CBO Meilân.

Binnen de samenlevingsschool vinden alle kinderen uit de dorpen Terherne, Terkaple en de omliggende buurt een plek, ongeacht hun eventuele religieuze achtergrond. Een identiteitscommissie heeft zich gebogen over het behoud van zowel de christelijke als openbare identiteit binnen de samenlevingsschool. Aafke Reinders, directeur van It Twaspan: “We zijn er op een hele goede manier in geslaagd om samen met het team en de ouders een nieuwe school te vormen die recht doet aan beide identiteiten. Het belangrijkste doel was om het basisonderwijs te behouden voor beide dorpen. Het kind stond daarbij uiteraard centraal.” Ruud Wagenmakers, directeur ’t Kampke, vult aan: “Als je daar van uit gaat, dan kom je met elkaar tot mooie oplossingen. Deze nieuwe school is daar een goed voorbeeld van.”

Op vrijdag 21 april vieren de kinderen voorafgaand aan de Koningsspelen het samengaan van de scholen. Op ludieke wijze wordt dan stil gestaan bij de fusie. Bij de nieuwe school hoort ook een nieuwe naam. Een werkgroep gaat zich de komende maanden hierover buigen.