Ruim 80% van de mest wordt door runderen geproduceerd

09-08-2020 JOURE – De Nederlandse mestproductie bedroeg vorig jaar in totaal 74,6 miljoen ton. Daarvan was 71,88 miljoen dunne mest en 2,72 miljoen ton vaste mest. Van de dunne mest is 60,3 miljoen ton rundermest. Daarvan komt 6,82 miljoen via beweiding direct op het grasland terecht. De overige 53,48 miljoen wordt in de stal geproduceerd. Runderen produceren

De 11,58 miljoen ton dunne mest die niet van runderen komt is voor 9,83 miljoen ton afkomstig van varkens en voor 1,75 miljoen ton van andere diersoorten. De 2,72 miljoen ton vast mest komt voor 1,27 miljoen ton van pluimvee, voor 0,44 miljoen ton van rundvee en voor 1,02 miljoen ton van overige diersoorten.