Ruim 6.000 zon-op-dak projecten afgewezen, oproep om budget SDE+ te verhogen

09-02-2020 JOURE – Ruim 6.000 panklare initiatieven voor zonne-energie op daken dreigen te worden afgewezen voor SDE-subsidie. Een brede coalitie van bedrijven, overheden en milieuorganisaties roept minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op om direct te handelen en deze initiatieven alsnog te helpen door het budget van de afgelopen najaarsronde met terugwerkende kracht te verhogen. Zo kunnen duizenden projecten van ondernemers, gemeenten en maatschappelijke organisaties toch nog beschikt en gerealiseerd worden. Dit levert naar schatting dit jaar nog indicatief een halve Mton CO2-reductie en 1,5 TWh extra duurzame energie op, tegen kasuitgaven van 55 miljoen euro per jaar.

De subsidieregeling (SDE+) was dit najaar sterk overtekend: van de 7.251 aanvragen dreigen er 6000 projecten te worden afgewezen omdat het budget opgebruikt is. In de voorwaarden van de SDE+ staat dat projecten met een lager basisbedrag als eerste aan de beurt zijn. Bij zonneprojecten op daken is dit bedrag iets hoger dan bij andere projecten in de SDE+. Daarom zijn ze afgewezen en is de kans klein dat deze dakprojecten in nieuwe rondes wel subsidie krijgen.

Het gaat om zon-op-dak projecten die snel gerealiseerd kunnen worden en op veel draagvlak kunnen rekenen. Met deze projecten kunnen de doelen voor dit jaar voor 14% hernieuwbare energie en 25% CO2-emissie-reductie binnen bereik komen. Het geld voor deze ophoging is reeds met de Opslag Duurzame Energie opgehaald en Nederland beperkt hierdoor een fikse boete vanuit Brussel. Bovendien is het niet in lijn met de Zonneladder dat zon-op-dak-projecten buiten de boot vallen, vooral niet omdat er nog veel ruimte is voor zonnepanelen op daken.

De oproep is afkomstig van Techniek Nederland, FME, NVDE, Holland Solar, Greenpeace, Urgenda, Natuur & Milieu, gemeente Amsterdam, gemeente Utrecht, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Energie Samen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en MVO-Nederland.