Ruim 46% van de melkveebedrijven had in 2017 geen fosfaatoverschot

01-12-2019 JOURE – In 2017 had 46,2% van de Nederlandse melkveebedrijven geen fosfaatoverschot. Het aandeel bedrijven met een overschot van minder dan 20 kilo per hectare bedroeg 25,3%, voor 17,1% van de bedrijven lag het overschot tussen 20 kilo en 50 kilo per hectare en 11,3% van de bedrijven kende een overschot dat hoger lag dan 50 kilo fosfaat per hectare. Ten opzichte van voorgaande jaren is het percentage bedrijven zonder overschot licht toegenomen. Dat blijkt uit een nieuwe monitoring grondgebonden melkveehouderij die is opgesteld door Wageningen Economic Research.

Het aantal bedrijven met melkvee is tussen 2015 en 2017 met 3,3% afgenomen tot 20.200, terwijl het aantal melkkoeien per saldo is toegenomen met 4,4% tot 1,69 miljoen. De ingrepen van het fosfaatreductieplan hebben geleid tot een daling van de jongveestapel in 2017. Het areaal grond in gebruik bij de bedrijven met melkvee is tussen 2015 en 2017 met 2,5% toegenomen tot 995.000 hectare. Per saldo is de gemiddelde bedrijfsgrootte toegenomen bij een vrijwel gelijke intensiteit, zowel uitgedrukt in het aantal melkkoeien als in de fosfaatproductie melkvee per hectare.