RIVM: ‘Maatregelen Schone Lucht Akkoord werken’

15-03-2022 JOURE – Maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren hebben effect. Gemiddeld leven mensen in Nederland door deze maatregelen 3,5 maand langer in 2030. Het doel is een gezondheidswinst van 50% in 2030 ten opzichte van 2016. Met de huidige maatregelen komt Nederland in de buurt van dat doel. Nog meer gezondheidswinst is mogelijk als verdergaande maatregelen op het gebied van klimaat en stikstof worden genomen. Dat blijkt uit de tussentijdse evaluatie door het RIVM naar de voortgang van het Schone Lucht Akkoord. 

Het Rijk, de gemeenten en provincies sloten het Schone Lucht Akkoord in 2020. In 2021 hebben zij plannen gemaakt om de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof verder te verminderen. Het RIVM heeft het effect van deze maatregelen berekend. Uit deze tussentijdse evaluatie blijkt dat in 2030 de gezondheidswinst 47% is. Gemiddeld leven Nederlanders  dan 3,5 maand langer.

Voorwaarde is wel dat alle geplande maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en het beoogde effect hebben. Als ook extra maatregelen voor klimaat en stikstof worden meegerekend, dan kan dat percentage nog stijgen tot 52%.  Het gewenste gezondheidseffect van 50% wordt dan gehaald. Dit is nog niet geconcretiseerd in beleid.

Het RIVM berekent hoeveel gezondheidswinst de daling van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide oplevert. Met deze methode kunnen kaarten gemaakt worden die het gezondheidseffect per gemeente laten zien. Hierbij is gebruik gemaakt van een onderzoek naar de relatie tussen blootstelling en gezondheid onder ruim 7 miljoen Nederlanders.

Met het Schone Lucht Akkoord wil Nederland ook voldoen aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voor stikstofoxiden en fijnstof zoals die in 2005 werden geformuleerd  Als alle bestaande plannen worden uitgevoerd, gaat dat in het grootste deel van Nederland lukken. De advieswaarden van de WHO zijn in september 2021 verder aangescherpt. Het kabinet heeft het RIVM gevraagd te onderzoeken of ook deze aangescherpte advieswaarden haalbaar zijn. Het RIVM heeft deze voortgangsmeting uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.