Risico’s van asbest worden vaak overschat

05-03-2019 JOURE – Het verwijderen van asbestcementdaken levert veel minder risico’s op dan tot nu toe werd gedacht. Dit betekent dat in de huidige situatie maatregelen genomen moeten worden die in de meeste gevallen niet nodig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van TNO, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit en Crisislab. Branchevereniging Aedes en de woningcorporaties Talis, Woonbron, Vestia en Mitros hebben het onderzoek laten uitvoeren bij gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing van het huidige asbestbeleid.

Het huidige beleid gaat uit van het nemen van maatregelen bij aanwezigheid van asbest zonder inzicht in het feitelijke blootstellings- en gezondheidsrisico door vrijgekomen asbest. Uit het onderzoek van TNO, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit en Crisislab blijkt dat het wonen en werken in een huis met asbest en het verwijderen van asbestdaken veel minder risico’s opleveren dan tot nu toe werd gedacht. Niet alleen zijn de risico’s veelal verwaarloosbaar, ook beschermingsmiddelen zijn niet noodzakelijk.

Saneerders, die elke dag plafondplaten met niet-hechtgebonden asbest slopen, lopen een hoog blootstellingsrisico. In deze situatie is het van belang dat de juiste beschermingsmaatregelen worden genomen. Het huidig asbestbeschermingsbeleid is voor deze situatie terecht streng. In veel andere onderzochte situaties zijn de risico’s verwaarloosbaar en zijn beschermingsmaatregelen daarmee niet noodzakelijk.

De onderzoekers pleiten voor een publiek debat over de redelijkheid van het Nederlandse asbestbeleid en voor een aantal concrete maatregelen zoals een risicogedreven meetstrategie; bij een verondersteld laag risico kan met minder metingen worden volstaan dan in een situatie waarvan op voorhand kan worden verwacht dat het risico potentieel is verhoogd. Daarnaast wordt gepleit voor proportionele beschermingsmaatregelen omdat de huidige rigide maatregelen in zeer laag risico situaties in een aantal gevallen overbodig zijn.