Rioolwaterzuiveringsinstallaties halen meer zware metalen uit afvalwater

11-04-2020 JOURE – De Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiverden door de uitzonderlijke droogte in 2018 ongeveer 8% minder rioolwater dan in 2017. Door betere zuiveringstechnieken halen de installaties steeds meer fosfor en stikstof maar ook zware metalen uit het afvalwater. Door de lage aanvoer van rioolwater was dat in 2018 nog beter. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De 323 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland zuiverden in 2018 circa 1,77 miljard kubieke meter rioolwater. Daarbij werd 87,4% procent van de aangevoerde fosforverbindingen uit het afvalwater verwijderd. Het ging om 13,3 miljoen kilo. Dat is 0,4% meer dan in 2017. Van de aangevoerde stikstofverbindingen werd 85,1% verwijderd. Dat betrof 94,1 miljoen kilo en was 2,1% meer dan in 2017.

Uit- en afspoeling van meststoffen
In de periode 2000–2018 daalde de restlozing van fosforverbindingen met 40%, bij een gelijk gebleven aanvoer. Bij stikstofverbindingen was de afname 52%. De aanvoer van stikstofverbindingen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties steeg in deze periode met 11%. De restlozing van stikstofverbindingen vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties droeg in 2018 voor 19% bij aan de totale vervuiling van het oppervlaktewater. Bij fosforverbindingen was dat 27%. Ongeveer 60% van de vervuiling van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor wordt veroorzaakt door de landbouw en dan met name via de uit- en afspoeling van meststoffen. Bij stikstof is bovendien de directe atmosferische depositie op binnenwater belangrijk, met een aandeel van 16%.

Zink en koper
In 2018 daalde de restlozing van zink ten opzichte van 2017 met 19% naar 66.000 kilo. Het zuiveringsrendement voor zink was 85%, de hoogste waarde ooit gemeten. Ten opzichte van 2000 daalde de restlozing met 35%, bij een ongeveer gelijk gebleven aanvoer van circa 440.000 kilo. Vergeleken met een jaar eerder daalde de restlozing van koper in 2018 met 9% naar 8.400 kilo. In de periode 2000–2018 daalde de aanvoer van koper met 12% tot 13.900 kilo, terwijl de restlozing ruim halveerde. Zinkverbindingen komen vooral in het afvalwater door bijvoorbeeld afspoeling vanuit zinken dakgoten en slijtage van verzinkt staal in de openbare ruimte, zoals straatmeubilair en vangrails. Koperverbindingen komen in het rioolwater terecht door onder andere slijtage van koperen waterleidingen in huishoudens en bedrijven. De bijdrage van de restlozing van zink en koper uit rioolwaterzuiveringsinstallaties aan de totale vervuiling van deze stoffen in het oppervlaktewater bedraagt 12% en 7%.