Rioleringswerkzaamheden in diverse kernen

14-06-2019 JOURE – In de kernen Bakhuizen, Balk, Joure en Sondel gaat de gemeente enkele rioolstrengen re-linen. Dit houdt in dat we hier in de bestaande buis een nieuwe kunststof buis plaatsen.

Globale planning

  • Vrijdag 14 juni beginnen de werkzaamheden in Joure aan de Omkromte met freeswerkzaamheden (voorbereidende werkzaamheden).
  • Woensdag 19 juni (week 25) worden de zogenaamde liners (170 meter) geplaatst.
  • Week 26: werkzaamheden in de kern Sondel aan de Jacobus Boomsmastraat (120 meter) en de Beuckenswijkstraat (600 meter).
  • Week 26: start voorbereidende werkzaamheden in de kern Balk aan het Westein, Jacob Bremerstrjitte en de Harmen Gabesstrjitte (totaal 325 meter).
  • Week 27: plaatsen liners in Bakhuizen aan de Skuniadyk (310 meter).

Meer informatie
Aanwonenden worden door middel van een brief op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. Heeft u verder nog vragen of ervaart u overlast? Neem dan contact op met uitvoerder J. Schapelhouman van GMB Rioleringstechnieken B.V. uit Kampen via telefoonnummer 088 – 88 54 200 of via e-mail info@gmb.eu. Op www.gmbinuwbuurt.eu vindt u meer informatie over de werkzaamheden die in uw buurt worden uitgevoerd.