Rijkswaterstaat voert extra controles recreatievaart uit tijdens actie


23-08-2017 JOURE – Deze week houdt Rijkswaterstaat een grote handhavingsactie op het water in Flevoland en Friesland. Met patrouilleschepen en rhib's (snelle interventievoertuigen) wordt gecontroleerd op naleving van de vaarregels door recreatievaart. Ook wordt als proef een waterscooter ingezet. Doel van de actie is het bevorderen van de veiligheid en daarmee het plezier op het water.

Beroepsvaart en pleziervaart
Het Prinses Margrietkanaal en de Randmeren in Flevoland worden in de zomer intensief gebruikt door de beroepsvaart en de recreatievaart. Rijkswaterstaat ziet dat de regels op het water bewust of onbewust worden overtreden en dat er hierdoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Tijdens een speciale actieperiode voert Rijkswaterstaat daarom extra controles uit.
Inzet verschillende vaartuigen

Op 22 en 23 augustus is Rijkswaterstaat met verschillende vaartuigen aanwezig op de Randmeren tussen Schellingwoude en de Roggebotsluis. Op 25 augustus verplaatst de actie zich voor 2 dagen naar het Prinses Margrietkanaal in Friesland. Rijkswaterstaat zet een patrouillevaartuig en diverse rhib’s in. Op 25 augustus wordt de actie ook ondersteund vanuit de lucht met de inzet van een helikopter, als onderdeel van een reguliere inspectievlucht. Zowel op de Randmeren als op het Prinses Margrietkanaal wordt samengewerkt met de politie, die ook schepen inzet.
Proef met waterscooter

Voor het eerst zet Rijkswaterstaat tijdens een grote actie een waterscooter in. Bekeken wordt of de inzet van een waterscooter nuttig is bij het bereiken van overtredende schippers die zich in ondiep water bevinden. Deze gebieden zijn moeilijk bereikbaar met een patrouillevaartuig of een rhib.
Zero tolerance

De mobiel verkeersleiders (BOA’s) van Rijkswaterstaat handhaven op de regels uit het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Ze controleren onder andere op snelheid, plaats op de vaarweg, vaarbewijzen en voorgeschreven uitrusting aan boord. Tijdens de handhavingsactie geldt een zero-tolerancebeleid voor het ontbreken van het vaarbewijs, het niet gebruiken van een dodemanskoord en overschrijding van de maximale snelheid. Doel is de veiligheid op het water bevorderen, zodat het voor alle vaarweggebruikers – zowel recreatievaart als beroepsvaart – prettig en veilig varen is.