Rijk en provincies nemen de tijd voor oplossing stikstofprobleem

19-10-2019 JOURE – Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincies zijn na overleg donderdag 17 oktober nog niet uit de stikstofimpasse geraakt. Rijk en provincies vinden het van het grootste belang dat de vergunningsverlening voor alle sectoren op gang is gekomen of komt. Uitgangspunten zijn de daling van de stikstofdepositie in de natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven. Rijk en provincies geven uiterlijk 1 december 2019 hierover nadere duidelijkheid.

De provinciebestuurders constateerden dat er onbedoeld ruis is ontstaan over de uitleg van de manier waarop vergunde ruimte voor veehouders moet worden geschrapt. De provinciale beleidsregels gingen daarin verder dan wat de minister in haar brief had staan. Elf provincies en minister Schouten hebben gezegd dat de brief van de minister uitgangspunt is bij de verdere besprekingen. Alleen de Friese gedeputeerde Kramer heeft in het overleg tussen de minister en provincies aangegeven dat hij eerst overleg wil voeren met vertegenwoordigers van de Friese boeren, voor hij verdere stappen zet.

De provincies en minister Schouten willen uiterlijk 1 december duidelijkheid geven over de manier waarop de stikstofdepositie kan worden verminderd en tegelijkertijd voor alle sectoren perspectief kan worden geboden met vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven.