Rijk bepaalt plaatsing wind- en zonneparken komen

12-03-2019 JOURE – Als de provincies en gemeenten onvoldoende voortgang boeken, dan zal de Rijksoverheid locaties bepalen waar windmolenparken en zonneweiden moeten worden aangelegd. Dat zei minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maandag 11 maart in Groningen tijdens de Planologielezing, georganiseerd door de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Bij de planning van windmolens vindt Ollongren het belangrijk dat er draagvlak voor bestaat onder de bevolking. “We moeten de bewoners er vroegtijdig bij betrekken. Bij voorkeur moeten zij er ook financieel van profiteren. Maar het moet wél gebeuren. Als gemeenten en provincies blijven dralen, dan kan het Rijk desnoods de locaties aanwijzen. In die situatie hoop ik niet terecht te komen, want de kans bestaat dat het juist nog meer verzet oproept bij de bevolking.”

Ollongren stelde in haar lezing ‘De grote verbouwing’ dat Nederland door de klimaatverandering een enorme ruimtelijke opgave te wachten staat, waarbij het land ingrijpend van aanzien verandert. “Energiewinning laat altijd sporen achter in het landschap. Windmolens worden straks normaal. We hebben nog enige tijd, maar we moeten nu wel beginnen”, aldus de minister.