Rijbewijzen en code 95 negen maanden langer geldig

10-09-2020 JOURE – Na het verlopen van je rijbewijs of Code 95 krijg je nog negen maanden de tijd om deze te verlengen. Dit geldt voor alle Nederlandse rijbewijzen waaronder ook die met een kortere dan reguliere geldigheidsduur en de nascholingscursussen.

Als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus konden veel rijbewijzen en code 95 niet verlengd worden. Dat resulteerde er al eerder in dat de geldigheid van de rijbewijzen met zeven maanden verlengd werd, maar ook die verlenging bleek onvoldoende om de achterstanden weg te werken. Voor Nederland was dat aanleiding om bij de Europese Commissie om extra verlenging te vragen en die is er gekomen.

Negen maanden langer
Het levert een verlenging op van drie maanden in de referentieperiode voor de afloopdatum van het rijbewijs. Daarnaast is de extra geldigheidsduur met twee maanden verlengd tot negen maanden. Dit betekent dat alle Nederlandse rijbewijzen, die verlopen tussen 1 februari en 30 november 2020, negen maanden langer geldig zijn.

De negen maanden gelden vanaf de afloopdatum van het rijbewijs. Dit geldt ook voor het T-rijbewijs dat in deze periode verloopt. Als bijvoorbeeld een B-rijbewijs op 1 september 2020 verloopt, dan mag er nog tot 31 mei 2021 mee worden doorgereden. Met een dergelijk verlopen Nederlands rijbewijs mag in heel Europa worden gereden.

De regeling geldt ook voor rijbewijzen met een kortere dan reguliere geldigheidsduur. Zo zijn het B- en T-rijbewijs normaal tien jaar geldig. Een kortere geldigheidsduur kan komen door bijvoorbeeld een medische aandoening. Wel wordt aan deze mensen gevraagd om goed na te denken of het wel verstandig is met een dergelijk verlopen rijbewijs door te rijden. De medische keuring of de beoordeling van de rijgeschiktheid heeft immers niet plaatsgevonden.

De verlenging van de geldigheid geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst. Bijvoorbeeld door een ernstige verkeersovertreding of door alcoholgebruik in het verkeer.

Code 95
Ook de code 95 blijft na de einddatum op het rijbewijs nog negen maanden langer geldig. Dit geldt voor de code 95 die afloopt tussen 1 februari en 30 november 2020. Dit geldt eveneens voor de geldigheid van de nascholingscursussen. Die worden met negen maanden verlengd. Regulier zijn de nascholingscursussen voor de code 95 maximaal vijf jaar geldig.