Reünie voor betrokkenen bij MIKS

20-06-2019 JOURE – Miks Welzijn houdt in haar laatste uren een reünie voor oud-medewerkers, -bestuurders en iedereen die de afgelopen jaren iets met Miks heeft gehad. Het welzijnswerk stopt per 1 september. Miks is midden jaren ’70 ontstaan en als Stichting Open Jeugd, Jongeren en volwassenenwerk (O.J.J.V.) opgericht in 1976. Het initiatief kwam uit het vormingswerk in Joure en de lokale kerken. Het doel was om de opgroeiende jeugd activiteiten aan te bieden.

Het initiatief kwam uit het vormingswerk in Joure en de lokale kerken. Het was om de opgroeiende jeugd activiteiten aan te bieden.

In 1978 kwamen er gemeenschappelijke subsidies voor de activiteiten. Op dat moment werkten er drie parttimers, verdeeld over twee functies. In 1979 was de voormalige lagere school, Us Twadde Thús op ’t Zand het jeugdhonk. ’s Avonds biljarten de ouderen hier. Op zondagmiddag was het de oefenruimte voor Con Spirito. Naast Joure, bestonden er ook kinderclubs in de omliggende dorpen zoals Haskerdijken, Rottum, Vegelinsoord, Sintjohannesga en Oudehaske.

In november 1985 opende de Miks haar deuren in de voormalige Wumkesskoalle aan de Brugstraat. Het gebouw kreeg de naam Miks. In de jaren daarna bedachten de jongerenwerkers allerlei activiteiten. Eén van de meest opvallende was het wereldrecord vlotzitten op de Kolk. Maar liefst 50 uur hield de winnaar het vol. De vijf andere kandidaten haakten af. De activiteit trok veel bekijks. Medewerker Gerry Broersma: ‘Midden in de nacht kwam een groep jongeren met zakken patat en frikandellen kijken naar de recordpoging. Ze deelden de snacks uit aan het andere publiek. Dat vond ik zo bijzonder.’ Bij de prijsuitreiking waren bij 400 Jousters aanwezig.

In november 1985 opende de Miks haar deuren in de voormalige Wumkesskoalle aan de Brugstraat. Het gebouw kreeg de naam Miks. In de jaren daarna bedachten de jongerenwerkers allerlei activiteiten. Eén van de meest opvallende was het wereldrecord vlotzitten op de Kolk. Maar liefst 50 uur hield de winnaar het vol. De vijf andere kandidaten haakten af. De activiteit trok veel bekijks. Medewerker Gerry Broersma: ‘Midden in de nacht kwam een groep jongeren met zakken patat en frikandellen kijken naar de recordpoging. Ze deelden de snacks uit aan het andere publiek. Dat vond ik zo bijzonder.’ Bij de prijsuitreiking waren bij 400 Jousters aanwezig. De jeugd bleef al die jaren de belangrijkste doelgroep en werd gesplitst in 12-16 jaar en 16+. Er kwamen meer gebruikers.

De soos 50+ kreeg een eigen biljart- en kaartzaal, de vrouwenactiviteiten kwamen erbij, het Fries Film Circuit werd opgericht, buurtverenigingen kwamen voor de biljartfaciliteiten, school- en dorpskrantjes werden gedrukt bij Miks, de eerste Himmeldei werd gehouden en initiatieven zoals de Jeugdvakantiedagen (later Timmerdorp) ontstonden. Vanaf 1990 bracht de gemeente meerdere maatschappelijke taken onder bij Miks zoals het ouderenwerk. Het eerste initiatief voor langer thuis wonen ontstond hier. Miks werd ook een plek voor de re-integratie voor langdurig werklozen.

In 1994 de Miks verbouwd. De foyer en meerdere activiteitenruimtes kwamen erbij. Het gebouw werd een plek waar iedereen naar binnen kon lopen voor een activiteit, bakje koffie en een praatje. Ruim 70 verenigingen en stichtingen maakten de afgelopen jaren gebruik van het gebouw. Ook was het een leerplek voor 3 opleidingen: Cios, NHL en de Friese Poort.

Om iedereen de kans te geven om afscheid te nemen van deze jarenlange spil in het Jouster dagelijks leven, kan een ieder die zich ooit verbonden heeft gevoeld met Miks een drankje komen drinken op dinsdag 25 juni van 17-19 uur.