Resultaten onderzoek naar prijzen in voedselketen verschijnen in september

07-08-2020 JOURE – Het onderzoek naar de prijsvorming in de voedselketen wordt in de komende weken afgerond. De Autoriteit Consument & Markt bespreekt de voorlopige resultaten van de prijsmonitor met vertegenwoordigers van de verschillende sectoren. De definitieve resultaten worden in september openbaar.

Er blijken tussen de producten flinke verschillen in marges te zijn bij producten als tomaten, varkensvlees, uien, witte kool/zuurkool, melk en peren. Die verschillen zijn ook terug te vinden bij de boeren of tuinders en tussenhandelaren, verwerkers en supermarkten. Datzelfde wisselende beeld zien de onderzoekers als de marges voor reguliere voedselproductie en biologische voedselproductie van de onderzochte producten worden vergeleken.

Daarnaast zien de onderzoekers diverse problemen die boeren en tuinders zeggen te ervaren bij de omschakeling van reguliere naar duurzame productie. Bijvoorbeeld onduidelijkheid over de eisen die bepaalde keurmerken stellen aan duurzame productie, de hoeveelheid tijd en investeringen die gemoeid zijn met omschakeling en de onzekerheid over een lagere productie. Daarbij zijn er wel verschillen tussen de diverse onderzochte producten.

De Autoriteit Consument & Markt gaat nu in gesprek met vertegenwoordigers uit de verschillende productmarkten om te zien of zij de resultaten herkennen. Het rapport wordt in september aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.