Resultaat FrieslandCampina toegevoegd reserve


31-03-2018 JOURE – De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina heeft donderdag 29 maart de jaarrekening over 2017 vastgesteld. Daarnaast werd ingestemd met het voorstel van het bestuur om het resultaat over 2017 van 143 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve. Verder heeft de ledenraad goedkeuring verleend aan het besluit van het bestuur tot vaststelling van de jaarrekening 2017 van FrieslandCampina, inclusief het besluit om in het kader van het vastgestelde reserveringsbeleid 32 miljoen euro ledenobligaties uit te geven aan de coöperatie onder de verplichting deze over te dragen aan de leden.