Regina Bouius-Riemersma nieuwe directeur provincie


16-07-2017 LEEUWARDEN – Mevrouw Regina Bouius-Riemersma (48) uit Heerenveen is door het college van Gedeputeerde Staten benoemd tot provinciesecretaris en algemeen-directeur van de provincie Fryslân. Ze is nu nog directeur bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), waar ze het directeurenoverleg voorzit. In oktober gaat ze aan de slag bij de provincie.

Eerder was mevrouw Bouius-Riemersma onder meer gemeentesecretaris van Zwolle en werkte ze bij ministeries. Zo was ze hoofddirecteur Dienstverlening bij DUO en plaatsvervangend directeur-generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Ook was ze directeur Asiel bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). In Fryslân was ze werkzaam als voorzitter van de Raad van Bestuur van thuiszorgorganisatie Het Friese Land.

Bij de provincie gaat ze onder meer verder met de aanpassingen in de organisatie die moeten leiden tot opgavegestuurd werken: een resultaatgerichtere werkwijze. Bij andere organisaties waar ze actief was, werkten ze ook op die manier.

Het college van GS ziet in mevrouw Bouius-Riemersma een betrokken en enthousiaste algemeen-directeur die de juiste kennis en vaardigheden bezit om te zorgen dat de provinciale organisatie de samenleving, Provinciale Staten en GS optimaal kan bedienen. De nieuwe directeur is geboren in Middelburg, maar heeft het Fries als moedertaal. Ze was de unanieme keuze van zowel de advies als selectiecommissie.

Als provinciesecretaris woont ze de vergaderingen van Gedeputeerde Staten bij en zorgt ze voor de verbinding tussen GS en de ambtelijke organisatie. Als algemeen-directeur stuurt ze de ambtelijke organisatie aan. Samen met de heer Arie Piet (directeur operaties) vormt ze vanaf oktober het directieteam.

De plaats van provinciesecretaris en algemeen-directeur kwam vrij na het vertrek van de heer Guus van den Berg. Hij keerde in mei als interim-gemeentesecretaris terug naar Zaanstad. De heer Willem Jan van Elsacker neemt de komende maanden de functie waar, nadat de afgelopen maand de heer Piet dit deed. Zij zijn beiden al in provinciale dienst.