Regeling schoolfruit, -groenten en -melk 2019 gepubliceerd

30-05-2019 JOURE – Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in de Staatscourant de Regeling schoolfruit, -groenten en -melk 2019 gepubliceerd, bedoeld voor de schooljaren 2019/2020 en 2020/2021. Ten aanzien van de bestaande regeling zijn er aantal veranderingen doorgevoerd. Zo worden er extra eisen gesteld aan het leveringsplan dat een leverancier van producten moet verstrekken bij een aanvraag tot erkenning. Om meer variatie van producten groenten en fruit te bereiken en om de hoeveelheid groenten te verhogen, zijn in de Schoolregeling 2019 ook de verdeling en gewichten van de porties groenten en fruit aangepast en verhoogd. Ook kunnen scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, vanaf het volgend schooljaar meedoen met de regeling.

In het leveringsplan moeten deelnemers aangegeven hoe wordt ingespeeld op de voorkeur voor lokale fruit en groenten, en op welke manier invulling gegeven wordt aan de eisen aan kwaliteit en variatie van aangeboden fruit en groenten. Daarnaast moet vanaf het komend schooljaar in het leveringsplan worden aangegeven hoe de inkoop, logistiek, distributie, opslagruimte, administratie en communicatie worden geregeld. 

De overige voorwaarden voor erkenning van leveranciers voor fruit en groenten zijn ten opzichte van schooljaar 2018/2019 onveranderd. Een leverancier moet akkoord gaan met een forfaitaire vergoeding van 23 eurocent per portie geleverd product. Voor melk bedraagt de Europese steun 14 eurocent per eenheid van 200 van milliliter halfvolle melk.

Leveranciers die aan deze regeling willen deelnemen, kunnen met ingang van 14 juni tot en met 5 juli een aanvraag voor erkenning voor de periode van 2 schooljaren indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Wanneer er zich meer dan 8 leveranciers hebben ingeschreven die aan de erkenningsvoorwaarden voldoen, wordt op basis van loting besloten aan welke leveranciers een erkenning wordt verleend.