Rechter – Avondklok per direct van tafel (update)

16-02-2021 JOURE – Volgens de rechter in Den Haag is de avondklok een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer”. Bovendien beperkt de regel “onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging”. De avondklok moet dan ook per direct worden opgeheven.

Een eventueel hoger beroep mag van de rechter het opheffen van de avondklok niet in de weg staan. Reden van de afschaffing is dat de avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met Tweede en Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen noodsituatie “zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak”

Inmiddels heeft het kabinet laten weten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Tevens is het kabinet in afwachting van de uitspraak van de rechter of de avondklok regeling (schorsing) tot die tijd van kracht blijft.

Om 16.00 uur vanmiddag was er een rechtszitting bijeen voor de opschorting van de avondklok regeling, echter werd de rechterlijke macht beticht van vooringenomenheid, en werden de rechters gewraakt. Nu moeten er mogelijk nieuwe rechters worden aangewezen voor een de rechtszaak wat betekend dat er geen uitspraak zal komen ten aanzien van de avondklok. .

Op het laatste moment heeft de rechter bepaald dat er een schorsing plaats vindt ten aanzien van het vonnis welke eerder is geweest in de ochtend. De avondklok zal dus van kracht blijven totdat er er een uitspraak volgt in het hoger beroep.

Wat de uitspraak voor consequenties heeft ten aanzien van eerdere boetes is nog niet bekend. Het ministerie van Justitie en Veiligheid bestudeert de uitspraak van de rechter en de gevolgen ervan.